MAKRA, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04793-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

MAKRA, spol. sr.o., se sídlem Přemyslova 438/47, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 47547910

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 444.24 KB

Obsah

Sdílejte