M-STAV stavební firma s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 10805-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost M-STAV stavební firma s.r.o., se sídlem Vinařská 854/29, 696 01 Rohatec, IČO: 01539116

Datum nabytí právní moci: 28. 11. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte