M.O.T. DAŇOVÝ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07141-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, společnost M.O.T. DAŇOVÝ s.r.o., se sídlem Křenová 89/19, Brno – Trnitá, 602 00, IČO: 286 47 858 (dále jen „účastník řízení"), se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním Moravské Knínice (okres Brno-venkov), v ulici Horní branka, u nemovitosti č. p. 66, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost M.O.T. DAŇOVÝ s.r.o., se sídlem Křenová 89/19, Brno – Trnitá, 602 00, IČO: 28647858

Nabytí právní moci: 7. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 214.22 KB

Obsah

Sdílejte