M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05728-7/2017-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Čechtín strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o., se sídlem Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč, IČO: 29292867

Datum nabytí právní moci: 28. 2. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon