LXM Group a. s. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07348-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona dne 15. října 2013 v obci Bartošovice na parcele č. 1320 u nemovitosti č. p. 211 v ochranném pásmu energetického zařízení prováděl zemní práce, kdy při ručním kopání krumpáčem při provádění sond došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost LXM Group a. s., se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 25849832

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 570.92 KB

Obsah

Sdílejte