LXm Group a. s. – rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 11620-4/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 19. září 2016 v ochranném pásmu podzemního vedení vysokého napětí v katastrálním území obce Drahanovice, prováděl prostřednictvím zemního stroje zemní práce související s realizací stavby „Obec Drahanovice – ZTV pro RD v lokalitě Za kapličkou", v důsledku kterých došlo k poškození kabelu AXEKSY 22 kV zařízení elektrizační soustavy, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LXm Group a. s., se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 25849832

Datum nabytí právní moci: 13. 7. 2017

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 378.17 KB

Sdílejte

Share icon