Lumen Energy a. s. – rozhodnutí k povinnosti poskytnout spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu informaci tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu

Číslo jednací: 10368-7/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji zemního plynu a elektřiny minimálně v období od 1. ledna 2012 do 11. dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu, a to označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Lumen Energy a.s., se sídlem Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín, IČ: 26090660

Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 798.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon