LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Číslo jednací: 01231-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti písemně sdělit Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu informaci, od kterého data není provozována činnost, na kterou byla licence na distribuci elektřiny č. 121014457 udělena.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r.o., se sídlem Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, IČ: 44265808

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte