Lučební závody a.s, Kolín - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 16510-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neosahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Lučební závody a.s, Kolín, se sídlem Pražská 54, Kolín II, 280 02 Kolín, IČO: 46357360

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 342.54 KB

Obsah

Sdílejte