LS MONT s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 01987-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost LS MONT s.r.o., se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 28285531

Datum nabytí právní moci: 15. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 477.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon