Lidová energie s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých informací

Číslo jednací: 09015-7/2019-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace a dále se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Lidová energie s.r.o., se sídlem Kollárova 2346/2, 586 01 Jihlava, IČO: 05725615

Datum nabytí právní moci: 1. 5. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.36 MB

Obsah

Sdílejte