Licehamr s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 10693-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při provádění zemních prací poškodil energetické zařízení, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz, a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetického zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Licehamr s.r.o., se sídlem Praha - Záběhlice, Jiříčkové 3072/2, okres Praha Hl.m., 106 00 Praha, IČO: 24199508

Datum nabytí právní moci: 2. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 374.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon