Liberec Property s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 13111-6/2021-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se jako držitel licence na obchod s elektřinou měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15 a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 25. 10. 2021 požadované informace, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci uložení opatření k nápravě podle ust. § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona spočívajícím v povinnosti poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě požadované informace, se ve smyslu ust. § 66 odst. 2 správního řádu zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Liberec Property s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04607295

Datum nabytí právní moci: 26. 11. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon