Lesostavby Frýdek-Místek a. s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 07596-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Lesostavby Frýdek-Místek a. s., se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193118

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte