LENOXA a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 02625-8/2014-ERU

Řízení vedené pod sp. zn.: KO-02625/2014-ERU se společností LENOXA a.s., se sídlem Bukovského 222/4, 460 12 Liberec 12, IČ: 250 04 034, zahájené dne 18. června 2009 Státní energetickou inspekcí, územním inspektorátem pro Liberecký kraj, doručením oznámení o zahájení řízení, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 303/2013, kterého se měla dopustit tím, že v rozporu s podmínkami věcného usměrňování cen ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách a cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004, k cenám tepelné energie, ve znění účinném do 31. prosince 2006, při kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2006 v cenových lokalitách Doksy a Kuřim vyfakturovala odběratelům cenu tepelné energie vyšší, než byla cena maximální, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LENOXA a.s., se sídlem Bukovského 222/4, 460 12 Liberec 12, IČO: 25004034

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 761.08 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon