LEMIGAS s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

19.04.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 11175-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona nevyúčtoval dodávku tepelné energie dle skutečných parametrů teplonosné látky změřených měřicím zařízením a ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

LEMIGAS s.r.o., se sídlem č. p. 68, 360 01 Jenišov, IČO: 26402734

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 293.31 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon