LE Trading a.s. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 05803-3/2017-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem II. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 6. ledna 2017, č. j. 00059-3/2017-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 18717.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LE Trading a.s., odštěpný závod, se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 02915383

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 191.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon