L.D.Energy, s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Účastník řízení
L.D.Energy, s.r.o.
IČO
27736326
Spisová značka
03527/2022-ERU
Číslo jednací
03527-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se jako držitel licence na obchod s elektřinou dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 11. ledna 2022 požadované informace, které jsou specifikovány v příloze žádosti, a to formou vyplnění a zaslání této přílohy.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 182.94 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon