LB 2000, s.r.o. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání poškozující elektrizační soustavu

Číslo jednací: 00018-5/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění zemních prací poškodil kabel elektrického vedení, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost LB 2000, s.r.o., se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64618081

Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 131.97 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon