LAVIATO, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 03732-12/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

LAVIATO, s.r.o., se sídlem Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 28865898

Datum nabytí právní moci: 19. 1. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 223.69 KB

Obsah

Sdílejte