Lasplus Delta CZ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09284-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v blízkosti plynárenského zařízení činnost spočívající v provádění zemních prací prostřednictvím stavební mechanizace – bagru JCB, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Lasplus Delta CZ s.r.o., se sídlem Lísková 564, 252 42 Jesenice, IČO: 28383842

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 904.64 KB

Obsah

Sdílejte