Číslo jednací: 08476-8/2012-ERU

Účastník řízení při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci zákazníkovi při nabídce a prodeji zemního plynu a elektřiny minimálně v období od 1. ledna 2012 do 11. dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektřiny, a to označením svých produktů ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 28262026
Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 618.93 KB

Obsah

Sdílejte