LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03746-21/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. srpna 2017, v obci Pardubice, v korytě vodního toku Bylanka (v blízkosti mostu do ulice U Moruší), činnost, v jejímž důsledku došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o  účastníkovi řízení:

Společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093

Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon