KZ Mont spol. s r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinností držitele licence

Číslo jednací: 12341-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v  rozporu s ust. § 78 odst.1 téhož zákona neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když měřil dodávku tepelné energie měřícím zařízením, jehož platnost ověření již skončila a dále ze spáchání 4 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá téhož zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

KZ Mont spol. s r.o., se sídlem Mistrovská 13, 108 00 Praha 10, IČO: 62411519

Datum nabytí právní moci: 21. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 359.26 KB

Obsah

Sdílejte