Kyznar s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 16515-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Kyznar s.r.o., se sídlem č. p. 124, 293 01 Nepřevázka, IČO: 03786803

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 725.44 KB

Obsah

Sdílejte