KVOS economy s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 00217-8/2014-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn.: KO-00217/2014-ERU ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. w) energetického zákona, kterého se měl účastník dopustit tím, že měl manipulovat s kulovým ventilem osazeným na rozvodném tepelném zařízení umístěným v nemovitosti č. p. 1226 na ulici Dlouhá třída v Havířově s následkem nedostatečného zásobování tepelnou energií objektu č. p. 1623 na ul. Dlouhá třída, a postupovat tak v rozporu s § 77 odst. 6 energetického zákona, podle kterého nestrpěla jako vlastník nemovitosti provozování tepelného zařízení pro dodávku tepelné energie třetí osobě v odběrném místě, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KVOS economy s.r.o., se sídlem Dlouhá třída 44/1226, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 25353381

Datum nabytí právní moci: 17. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 733.43 KB

Obsah

Sdílejte