KVARCIT STAV s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02262-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 18. ledna 2018 na pozemku parc. č. 2186/6 v katastrálním území Šumperk v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy při kácení vzrostlého topolu došlo k nekontrolovanému pádu stromu na nadzemní vedení vysokého napětí 22 kV a k přetržení dvou neizolovaných vodičů č. 340 a č. 1213 mezi opěrnými body č. 9 a č. 12, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KVARCIT STAV s.r.o., se sídlem u Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČO: 01492853

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 407.45 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon