KUTA a.s. - rozhodnutí k sjednávání předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012 v cenové lokalitě Praha 4

Číslo jednací: 02976-9/2013-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) téhož zákona při sjednávání předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012 v cenové lokalitě „Praha 4 – Zelený pruh 95" v položce „Odpisy" uplatňoval náklady o 59 582 Kč vyšší, než by odpovídaly při minimální době odpisování roční výši účetních odpisů majetku, čímž nepostupoval podle bodu (2.2) Přílohy č. 1 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KUTA a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 25740164
Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.1 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon