Číslo jednací: 06469-3/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s povinností stanovenou ust. § 14 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepředložil doklady požadované v souladu s oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, čímž neposkytl součinnost Energetickému regulačnímu úřadu, za což mu byla uložena pořádková pokuta podle ust. § 91c odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KRYSTAL ENERGY s.r.o., se sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČ: 29221749
Datum nabytí právní moci: 24. 7. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 224.73 KB

Obsah

Sdílejte