KREDIT CENTRUM s.r.o. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 05692-6/2015-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se účastník řízení dopustil porušením § 15a energetického zákona tím, že Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách nedoložil požadované podklady a informace, které Energetický regulační úřad opakovaně vyžadoval, a to nejprve prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona a následně prostřednictvím opakované žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

KREDIT CENTRUM s.r.o., se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily, IČ: 60109947

Datum nabytí právní moci: 13. 8. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon