Královéhradecká provozní, a.s., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10518-3/2017-ERU

Obviněný, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. dubna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dub u Mžan zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Královéhradecká provozní, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27461211

Datum nabytí právní moci: 21. 10. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte