Datum

Číslo jednací: 07204-10/2012-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 3. července 2009, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. b) téhož zákona opakovaně neuhradil ve lhůtě splatnosti vyúčtování za teplo za měsíce leden a únor roku 2008 svému dodavateli, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 13. 12. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 981.74 KB

Obsah

Sdílejte