KR17413 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu podzemního vedení zařízení elektrizační soustavy v obci Dvůr Králové nad Labem

Číslo jednací: 12586-8/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 16. dubna 2013 v ochranném pásmu podzemního vedení zařízení elektrizační soustavy v obci Dvůr Králové nad Labem, ul. Nová Tyršova, zemní práce prostřednictvím strojního mechanismu, při kterých došlo k poškození podzemního vedení elektrizační soustavy a tím porušení zákazu poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 7. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 848.47 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon