KR16813 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Opatovice

Číslo jednací: 16353-1/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 12. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Opatovice, ulice Sportovní, s využitím strojního mechanizmu (bagr CASE) zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Novostavba rodinného domku, Opatovice u Hranic", přičemž zachycením plynovodního zařízení lžicí bagru došlo k natržení trubky středotlakého plynovodu PE d 50 a tím porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 563.21 KB

Obsah

Sdílejte