KR16413 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 06103-8/2013-ERU

Obviněný z přestupku v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při nichž došlo prostřednictvím bagru k poškození středotlakého plynovodu, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 565.73 KB

Obsah

Sdílejte