Číslo jednací: 14449-7/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 16. března 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Olšany u Prostějova u rodinného domu č. parcely 528/25 zemní práce v souvislosti s realizací výkopových prací pro kanalizaci, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 519.46 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon