KR15112 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kopřivnice

Číslo jednací: 18081-4/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 15. března 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kopřivnice u domu č. p. 389, katastrální území Větřkovice u Lubiny, část obce Lubina, okres Nový Jičín zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska – část Kopřivnice - Lubina", kdy při provádění těchto prací došlo k narušení středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu a dne 22. srpna 2012 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kopřivnice u domu č. p. 485, katastrální území Větřkovice u Lubiny, část obce Lubina, okres Nový Jičín zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska – část Kopřivnice - Lubina", kdy při trhání asfaltu strojním mechanismem došlo k sesunu materiálu ze lžíce bagru na středotlakou plynovodní přípojku PE d 32 a k jejímu následnému poškození, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 30. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 873.82 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon