KR14513 - rozhodnutí k stržení plomb a zapojení elektrického kabelu vedoucího do elektroměru

Číslo jednací: 09128-5/2013-ERU

Obviněný z přestupku v rozporu s ust. § 49 odst. 4 energetického zákona strhl dvě plomby zajišťující kryt elektroměru, tento kryt odšrouboval a zapojil zpět elektrický kabel vedoucí do elektroměru, v důsledku čehož došlo k obnovení dodávky elektřiny do jeho bytu a čímž se dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. o) energetického zákona, a současně v rozporu s ust. § 28 odst. 3 výše uvedeného zákona utrhl plomby umístěné na krytu ukončovací krabice, kryt odstranil a pomocí propojovací svorky propojil přívodní silový drát hnědé barvy vedoucí od elektrické sítě s drátem vedoucím do výše uvedeného bytu, čímž došlo k obnovení dodávky elektrické energie do výše uvedeného bytu a čímž se dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 24. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 747.89 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon