Číslo jednací: 11328-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 19. října 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Přerovská na parcele č. 621, katastrální území Olomouc, okres Olomouc, osazování reklamní tabule, při kterém došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 551.55 KB

Obsah

Sdílejte