KR12312 – rozhodnutí k nesplnění povinnosti oznámit neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 09910-6/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, a v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil výkon licencované činnosti přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.46 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon