KR11912 – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 09905-10/2012-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně technických parametrů stávající licencované provozovny nezajistil vypracování nové zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení, a tím nejméně od září roku 2010 do 13. Ledna 2012 neoznámil změny podmínek pro udělení licence a nepředložil o nich doklady, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona. Správní řízení bylo zastaveno, protože jednání účastníka řízení nenaplnilo materiální stránku uvedeného správního deliktu.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.04 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon