KR10913 - rozhodnutí k zásahu do měřicího zařízení v obci Probošťov

Číslo jednací: 08243-14/2013-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu uvedeného v ust. § 91a odst. 1 písm. p) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 5 v přesně nezjištěné době ode dne 1. listopadu 2012 do dne 10. listopadu 2012 při montáži tepelného čerpadla v domě v ul. Březový Háj č.p. 466/12 v obci Proboštov, provedl zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Müller a spol. s.r.o., se sídlem Karla Čapka 1269/19, 415 01 Teplice, IČ: 28737920
Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 559.05 KB

Obsah

Sdílejte