KR08713 – rozhodnutí o zastavení řízení pro naplnění liberačních důvodů

Číslo jednací: 08136-8/2012-ERU

Účastník řízení byl podezřelý ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. Vzhledem k tomu, že účastník řízení provedl všechna opatření, aby poškození plynárenského zařízení zabránil, bylo řízení zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 6. 9. 2013

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 618.92 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon