KR08313 - rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu zániku trestnosti přestupku

Číslo jednací: 08368-4/2013-ERU

Řízení o přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se měl obviněný dopustit tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 2. nebo 3. června 2012 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy obviněný, a to tím způsobem, že před elektroměr na objektu, na vývodní svorky hlavního jističe neoprávněně připojil neměřený kabel CYKY 4x10 mm2, který vedl z neměřené části elektrického zařízení do instalace domu, se z důvodu zániku trestnosti zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 286.61 KB

Obsah

Sdílejte