Číslo jednací: 04199-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 9. června 2011 prováděl v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení v obci Libchavy u č. p. 147 na pozemku č. 1387, katastrální území Horní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí, výkop pro uložení kanalizačního potrubí za pomoci strojního mechanismu takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 416.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon