KR03313 – rozhodnutí o zastavení řízení pro nenaplnění skutkové podstaty správního deliktu

Číslo jednací: 01359-8/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, nedodržel povinnost neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence. Řízení bylo zastaveno z důvodu nenaplnění skutkové podstaty správního deliktu.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 676.72 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon