Číslo jednací: 03920-18/2011-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kterého se měl účastník řízení, fyzická osoba podnikající, dopustit tím, že dne 11. září 2010 prováděl při rekonstrukci vodovodního řadu v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE d 50, a touto činností měl v konečném důsledku ohrozit spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, bylo zastaveno.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 31. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 618.93 KB

Obsah

Sdílejte