Číslo jednací: 04055-4/2011-ERU

Účastník řízení dne 28. května 2010 v katastrálním území obce Hájek v ochranném pásmu středotlakého plynárenského zařízení prováděl pojezd se zemním strojním mechanismem takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto energetického zařízení s následným únikem zemního plynu, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 1. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 304.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon