KR OSTRAVA a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 01092-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ustanovení § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím veškeré požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981

Datum nabytí právní moci: 6. 2. 2019     

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 315.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon