KR OSTRAVA a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Petřvald

Číslo jednací: 19118-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákonač. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 29. srpna 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Petřvald, ulice Josefa Rohla 1046 zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě – odkanalizování města Petřvald, objekt IO – přípojka NN k ČOV Petřvald a objekt IO – Přípojka vody k ČOV Petřvald", kdy při provádění těchto prací došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 40, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava − Slezská Ostrava, IČ: 25890981
Datum nabytí právní moci: 5. 2. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 510.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon